Tartu Maarja kogudus

Kirjutatud poolt.

Tartu Maarja kiriku torni taastamise projekt on alanud

Tere tulemast, kallis külaline!

Tartu Maarja kirikul on olnud tähtis roll Eesti riigi ja rahva iseolemiseks kujunemise teel. 1833.a. ühinesid Tartu Maarja koguduseks aga ühtlasi ka esimeseks eestlaste koguduseks Tartu Maarja kihelkonna maarahva kogudus ja Tartu linna eestikeelne luterlik kogudus. Maarja kirik valmis ja pühitseti koguduse pühakojaks 11. jaanuaril 1842. Kogudus kujunes üheks toonase Tartu vaimuelu keskuseks ning koguduse liikmete hulka kuulusid mitmed ärkamisaja suurkujud, kellest Johann Voldemar Jannsen oli esimese üldlaulupeo projekteerijaks ja elluviijaks.

Tartu Maarja kirikut ongi nimetatud laulupidude hälliks – laulupeokirikuks. Koguduse õpetaja Adalbert Hugo Willigerode oli laulupeo peakomisjoni esimees, meie kirikus toimus I üldlaulupeo ühendkooride peaproov ning I laulupidu kuulutati pidulike pasunahelidega avatuks just Tartu Maarja kiriku tornist.

Nõnda peegeldab ühe koguduse lugu seda igatsust, mis kogu Eesti rahva südames aset leidis. Selles igatsuses sai kuju ka kiriku olemus: Kirik on eelkõige kogukond, keda liidab kokku armastus ja Jumala arm. Apostel Johannes on kirjutanud: ”Meie armastame, sest Jumal on meid enne armastatud.” (1Jh 4:19)

Tartu Maarja kirik laulupeo hällina on sümbol vaimsusest, mis liidab kokku ühe rahva ja annab sellele kultuurse omanäolisuse eesmärgi. Seega pole Tartu Maarja kiriku taastamine kohustus, vaid võimalus meile kõigile saada kirikuehitajateks. Sellega saame võimaluse olla osa ajaloo kirevast lõuendist, milles lõimuvad niidid kõnelevad inimelu võlust ja kannatusest. Igal niidil on oma koht ning ükski pole üleliigne.

Seetõttu ka Sina, hea inimene, võid olla meiega – võid olla kirikuehitaja.

Palume selleks Sinult sihtotstarbelist annetust Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse arveldusarvele Swedbankis EE132200221021269201. Summa määrad ise vastavalt võimalusele. Piskust saab palju, koos suudame kõike!

Võid toetada ka helistades annetustelefonidel:

900 1842 annetad 5 eurot

900 1941 annetad 10 eurot

900 2019 annetad 50 eurot

Tartu Maarja kiriku taastamiseks on palju põhjuseid. Kuus meie head sõpra on avanud oma südame ja jagavad oma toetamise põhjuseid video vahendusel. Leiate need videod meie Taastame Tartu Maarja kiriku kanalilt YouTubes.

Pikem ülevaade kiriku ajaloost siin 

Annetuste jäädvustamise põhimõtted leiate siit

Taastamisel saad pilku peal hoida jälgides meie blogi

Kui Sul tekkis küsimusi, millele pole veel vastust leidnud, võta ühendust meie koguduse või sihtasutuse kontaktidel, mis on nähtavad siinsamas lehe jaluses.

Joona Toivanen

Tartu Maarja koguduse õpetaja