Noortetöö

Tartu Maarja koguduse noortetöö vormiks on hetkel peamiselt Toomamissad. See on kord kuus pühapäeva õhtuti toimuv jumalateenistus, kus on tavapärasest noortepärasem muusika ning eriline rõhk on palvel ja hingehoiul. Toomamissat iseloomustavad värskus, rõõm, vahetu ja vaba õhkkond.

Toomamissal on eriline palveosa, kus igaüks saab valida, kui aktiivselt ta palvetamisest osa võtab – on võimalik minna oma isiklike vajadustega eestpalvele vaimuliku või ilmikust eestpalvetaja juurde; oma palve võib kohapeal paberil kirja panna või laulda ühiselt palvelaule. Toomamissal ei pea palve ajal oma koha peale pinki palvetama jääma, võib ringi liikuda, süüdata mälestusküünla, mõtiskleda ja palvetada toomamissa vabatahtlike kujundatud palvealtari juures; kirjutada oma palvesoovi või minna eestpalvele.

Miks selline nimi – toomamissa? Johannese evangeeliumis on talletatud lugu sellest (Jh 20:24-29), kuidas Jeesus ilmus pärast oma ülestõusmist jüngritele teist korda. Ta tuli, sest esimesel korral üht Tema jüngritest, nimelt Toomast ei olnud kohal ning hoolimata teiste jüngrite rõõmsast tunnistusest selle kohta, et Issand Jeesus on surnuist üles tõusnud,  vaevles Toomas kahtluste küüsis. Jeesus hoolis (ja hoolib!) igast oma jüngrist nii palju, et ei pidanud paljuks üheainsa kahtleja pärast ekstra kohale tulla. Toomamissade  taotluseks on teha nähtavaks see Jeesuse hoolimine iga üksiku inimese pärast ning võimaldada igaühel isiklikult ja vahetult Jeesusega kohtuda.