Ideekonkurss Maarja kiriku taastamiseks

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus korraldas 2011. aasta esimesel poolel ideekonkursi Maarja kiriku taastamise arhitektuurse ideelahenduse ja edasise põhiprojekti koostaja leidmiseks. Tähtajaks laekus 10 arhitektuuribüroolt kokku 11 võistlustööd. 29. juunil kuulutati välja konkursi võitja: võistlustöö märgusõnaga “Noa”, mille oli esitanud KOKO arhitektid OÜ.

Võidutöö autoriteks on: Liis Laidvere, Raili Paling, Lea Laidra, Indrek Mikk ja Raivo Kotov. KOKO arhitektidega sõlmis sihtasutus edasiste projekteerimistööde tegemise lepingu.

Teise auhinna võitis võistlustöö märgusõnaga “Uues kuues”, mille esitas DMT insenerid OÜ, töö autoriteks Diana Taalfeld ja Kai Süda.

Kolmanda auhinna võitis töö märgusõnaga “Kodukirik”, esitajaks OAAS Arhitektid OÜ, autoriks Marje Karu.

29. juunil, Tartu linna päeval anti Maarja kirikus üle auhinnad ja tänati kõiki konkursil osalenuid. Sõna võtsid lisaks konkursi žürii esimehele koguduse õpetaja Peeter Paenurmele veel Tartu linnapea Urmas Kruuse ja sihtasutuse nõukogu liige Toomas Savi.

Kõik ideekonkursile esitatud tööd on huvilistele näha näitusel Maarja kirikus.

Võidutööd ja Maarja kiriku taastamise ideelahendust vaata siit: leht 1/3,2/33/3seletuskiri

———————–

ARHIIV:

Selline ideekonkurss on Eesti jaoks üsna ainulaadne, sest uusi kirikuid ehitatakse Eestis praegu vähe ja taastatavate kirikute projekteerimise puhulgi on enamasti olnud väga ranged muinsuskaitselised piirangud. Maarja kiriku ülesehitamisel on plaan välisilme taastada endisel kujul, kuna hoone seinad on algsel kujul säilinud. Kuid torn tuleb ehitada uuesti. Siselahenduse osas on koguduse soov mahutada praeguse hoonekehandi sisse ka kaasaegse kogudusekeskuse muud tegevus- ja abiruumid. Selles saavad arhitektid oma mõttelennu ja professionaalsusega vajaliku osa anda.

Tartu praegusele vanalinnale iseloomulikus klassitsistlikus stiilis Maarja kirik valmis 1842. Too Tartu linna ja ümbruskonna külade eestlaste kodukirik, eesti laulupidude traditsiooni häll, praost Willigerode ja märterpastor Vooremaa kirik teenis rahvast kuni põlenguni juulis 1941. Nõukogude võim ehitas varemed ümber EPA võimlaks. Aastast 2009 on kirik taas koguduse käes. Pühakoja taastamist ja selleks vahendite kogumist korraldab aastal 2003 loodud Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus. Soojal ajal kasutatakse kirikut juba praegu ajutise kiriku- ja kontserdisaalina.