Ühe Isa lapsed

Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond, ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks, öeldes: „Ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased? (Ap 2:4–7.)

IMG_0952Osalesin mõnda aega tagasi oikumeenilisel konverentsil Lõuna-Saksamaa väikekülas, Josefstalis. Grupis oli kristlasi protestantlikest kirikutest ja õigeusu kirikust paljudest Kesk- ja Ida-Euroopa maadest ning konverentsi töökeelteks oli saksa- ja inglise keeled.

Igal hommikul ja õhtul kogunesime üheskoos palvusele kabelisse, kus teatud osad oli kõikidele arusaadavas keeles, aga Meie Isa -palve luges igaüks oma emakeeles. Palve ja Jumala ülistuse keel oli meie kõikide jaoks erinev aga ometi ühine!

Kuuldes Meie Isa -palvet loetavat eri keeltes tuli mul paratamatult meelde Apostlite tegude raamatu algus, kus jüngrid täis Püha Vaimu ülistasid Jumala suuri tegusid iga Jeruusalemmas parajasti viibiva rahva emakeeles. Palve keel ja ülistuse keel muutus tol päeval arusaadavaks kõikidele rahvastele. Võibolla mäletad Vana Testamendi lugu Paabeli tornist. See torn oli järjekordne sümbol inimeste uhkusest ja soovist haarata endale Jumalale kuuluv au. Seetõttu segas Jumal inimeste keeled, mistõttu jäi torn lõpuks ehitamata. Nelipühal aga eemaldas Jumal keelte bariääri, ning Püha Vaim tegi Jumala rõõmusõnumi teatavaks kõikidele rahvastele.

Armas lugeja! On tähtis kuuluda kogukonda ja on tähtis tunda oma maa ja rahva ajalugu. Veel tähtsam aga on teada, et me kõik oleme üks Jumala rahvas ning me oleme kõik kutsutud jagama Jumala rõõmusõnumit üksteisega. Me ei ole eelkõige eestlased, venelased, soomlased, rootsalsed, türklased, indialased, hiinlased, sudaanlased või mõne rahvuse esindajad, vaid oleme Jumala omad, tema lapsed ja taeva riigi kodanikud. Kui me kohtume inimestega, ei kohtu me gruppide,  religioonide, stereotüüpide või rahvustega, vaid alati inimestega, kelle Jumal on loodud. Ära arva, et sa tunned inimest ainult seetõttu, et suudad lahterdada teda tema poliitiliste, religioossete, rahvuslikke või muude vaadete pärast. Iga inimene on tutvumist väärt. Iga inimene on Jumalale armas. Iga inimene võib olla sinu jaoks ligimene. Iga inimene vajab Jumala armastust ja ligimese hoolitsust. Iga inimene vajab evangeeliumit ning selleks on Jumal andnud just sinule oma Püha Vaimu anni!

Kuigi räägime erinevaid keeli ja oleme erinevast rahvusest, on Jumal kinkinud meile armu Jeesuse Kristuse lunastustöö pärast. Oleme saanud ristimises Püha Vaimu anni ning temas me saame palvetada Taevase Isa, meie ühise Isa poole: Meie Isa… Isä meidän… Our Father… Vater unser… Patre hemôn… Vadir vor… Pater emon… Notre Pere… Ojeze nosz… Mi Atyonk… Teve Musu ace… Tatal nostru…