Usk, lootus ja armastus

Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. (1 Kr 13:13)

IMG_1150-2 (1)Lõpuks ometi sain valmis LED-lambid, mida olen ehitanud juba kaks aastat. Nüüd on meie vana kiriku akendel tuledest süda, ankur ja rist, mis sümboliseerivad usku, lootust ja armastust nagu Paulus õpetas esimeses kirjas korintlastele. Neid lampe tahtsin juba ammu ehitada, aga kuidagi on teised projektid alati ette tulnud. Mõni päev tagasi leidsin keldri nurgast kolm komplekti LED-tulesid ja kerisin need metalltraadist painutatud vormide peale.

Minu soov on, et nende talvetuledega kuulutab Maarja kirik ja kogudus kogu Tartule (ja miks mitte ka Eestile), et Jumal tegutseb maailmas oma armastuse ja armuga. Tema kutsub meid enda juurde soovides, et kõik inimesed avastaksid, et neil on taevane isa, kes neid armastab.

Paulus kõneleb oma 1. kirjas korintlastele erinevatel teemadel, aga peatükid armuandidest ja armastusest (12–14) on kindlasti paljudele tuntud. Paulus õpetab, et kõige tähtsam armuand on armastus. Kõik teised annid nagu julgustamine, teadmise sõnad, keeltega kõnelemine, teiste aitamine, õpetamine ja muud saavad oma tähenduse ja väe Jumala armastusest. Kristuse kiriku liikmetena sina ja mina oleme saadetud kuulutama seda armastust, millega Jumal on meid armastanud. Muidugi ei tähenda see, et me silmakirjalikult ainult räägime armastusest või kasutame ära Jumala armastust oma isekate valikute põhjendamiseks. Iga valikuga peame jääma truuks Jumalale ning ka iseendale.

Lõpuks jäävad usk, lootus ja armastus ning suurim neist on armastus. See ei ole aga meie võime või suutlikus armastada. Ainult need inimesed, kes tunnistavad et ise ei suuda armastada ning et nende oma armastus on tühi ja puudulik, suudavad leida Jumala armastuse kingitusena. Siin maailmas ei suuda ükski meist elada ühtegi päeva, et me ei eksiks Jumala tahte ja käskude vastu. Siin maailmas tuleb liiga sageli ette olukordi, kus meie peame valima mitme halva valiku vahel ja ikkagi peame vastutama oma tegude eest iseendale, oma lähedastele ja Jumalale. Kui me oleme seda näinud, mõistame miks kõik meie elus on Jumala arm. Suurim armuandidest on seega armastus.

Minge vaadake meie kirikut, usu, lootuse ja armastuse sära. Õnnistatud uut Issanda aastat 2016!

Joona Toivanen