Adalbert Hugo Willigerode 200 aastat!

Adalbert Hugo Dr_theol_h_cEELK Tartu Maarja kogudus tähistab oma õpetaja Adalbert Hugo Willigerode 200. sünniaastapäeva palvusega Raadi kalmistul 14. veebruaril kell 15.

Adalbert Hugo Willigerode (sünd. 14.02 (02.02 vkj) 1816 Tallinn – surn. 07.09.( 28.08 vkj) 1893 Tartu) oli legendaarne eesti kirikutegelane ja kirjanik.

Ta lõpetas 1841. aastal teoloogina Tartu Ülikooli ja töötas seejärel koguduse õpetaja ametis Saaremaal Kaarmas ja Võrumaal Karulas. Aastatel 1857-1885 oli ta Tartu Maarja koguduse õpetaja. Lisaks kogudusetööle on ta olnud tegev mitmetes kiriklikes ametites, töötades aastate jooksul nt Võru praostkonna praosti, Liivimaa evangeelse luteri usu konsistooriumi assessori, voliniku ja nõunikuna.

Ajastule omastelt oli ta aktiivne ka ühiskondlikus tegevuses. Maarja kirik, kus oli tollal ainus eestlaste kogudus, kujunes tema ajal üheks eesti ärkamisaja keskuseks, koondades eestlaste ärkamisaegset vaimuelu. Willigerode andis välja ajalehte ”Tallorahwa Postimees” (ilmus 1857-1859), kirjutas ja tõlkis kirikulaule (EELK laulu- ja palveraamatus on tema sõnadega 10 kirikulaulu), juhtis ja toetas pasunakooride ja laulukooride tegevust. Ta oli esimese Eesti üldlaulupeo (1869) peotoimkonna juht ja teise üldlaulupeo (1879) toimkonna abijuhataja. Esimese laulupeoga seoses toimus 17. juunil 1869. aastal (vkj) üldlaulupeo ühendkoori esimene kokkulaulmine ja peaproov just Tartu Maarja kirikus. 1892. aastal pälvis ta 50 aasta ametijuubeli puhul Tartu Ülikoolilt audoktori tiitli.

Tema poeg Paul Gerhard Adalbert Willigerode teenis kirikuõpetajana samuti Tartu Maarja kogudust aastatel 1885 – 1911.

Indrek Pekko