Liikmeannetajate arv eelmisel aastal

Meie koguduse liikmeannetajate arv on sel aastal madalm kui varem, mis selgub ka järgmisest tabelist. On tähtis, et koguduse liikmed toetavad oma koguduset liikmeannetusega. Liikmeannetuse suurus on 1 % liikme aastasest sissetulekust. Selleks et annetus läheb kirja liikmeannetusena, tuleb pangaülekannet tehes märkida ülekande seletusteksti sisse märksõna “liikmeannetus”.

graafik-page-001 (1)

 

Kuhu läheb liikmeannetustest ja muudest annetustest saadud raha? Nagu teate, sõltub koguduse töö ja kogudusemaja seisukord liikmete annetustest. Soe ja puhas kogudusemaja ja koguduses tehtav töö vajab raha. Regulaarsed liikmeannetused tagavad selle, et saame jätkata oma tööd kogudusena.

Apostel Paulus pidi ka õpetama annetamise tähendusest ning põhimõtteliselt kogu 2. kiri korintlastele käsitleb seda temaatikat. Siin on üks lõik ta kirjast:

Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis, nagu on kirjutatud: „Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti.” Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale, sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu. (2 Kr 9:6–11)

On hea tuletada meelde, et tegelikult on kõik vara mis meil on, kingitus Jumalalt. Andes osa sellest õnnistusest koguduse kasutusse, toetame jumalariigi tööd.

Joona Toivanen