Kõige tähtsam ülesanne

Minu vanaisa on maetud Namiibia põhjaosas bushmannide piirkonda D’camadang nimelises kohas. Ta on maetud seal väikese poolkaare kujulise kiriku õue, mille ehitas koos abilistega. Seal Namiibias tegi ta oma elutöö kirikuõpetajana ja misjonärina ning kirikute ehitamine oli selle töö üks tähtis osa. Selleks et kuulutada rõõmusõnumit ja õpetada, oli vaja kohta kus seda teha ning oma elu jooksul jõudis ta ehitada peaaegu kakskümmend kirikut. Suur osa neist oli ehitatud savist ja puidust ilma tornita, aga iga kiriku tundis ära kirikuks suure risti kaudu, mis kinnitati hoone otsa.

img_0010Kirikuhoone, rist ja kirikutorn on sümbolid. Need sümbolid viitavad millelegi, mis on neist tugevam ja püsivam. Taevas ja maa võivad hävida, aga Jumala sõna mitte. (Mt 24:34) Ajalugu tõesti näitab, et kõik mis on inimkäte töö ehk riigid, valitsused ja ka hooned tõusevad ja langevad, aga Kristuse kirik on jäänud püsima. See püsib, sest see on ehitatud Jumala lubadustele ja tema armulepingule ning see jääb püsima igaveseks.

Kui me Tartu Maarja kogudusena soovime taastada meie kiriku, me soovime taastada seda märgina Jumala armulepingust kõikide inimestega. Iga kirik ja iga rist on meeldetuletus rõõmusõnumist ehk sellest, et me oleme õndsad üksnes armust. See armu kingitus on antud kõigile kristlastele vaatamata sellele, millises pühakojas nad kogunevad. Apostel Paulus on kirjutanud:

Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes – armu läbi te olete päästetud! -, ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.  (Ef 2:4-10.)

Me teame, et Jumal ei vaja ehitisi. Teame ka, et Maarja kiriku taastamine või mõni muu heategu ei tegelikult teeni meile paremat kohta taevariigis. Meie pääste ei sõltu sellest kui mitu kirikut ehitame või mida oleme elu jooksul saavutanud. Jumal aga ta tahab et kõik inimesed saaksid aru kui palju ta neid armastab. See ongi usk ja selle sõnumi kuulutamine on meie kõige tähtsam ülesanne. Selles armus elamine ja sellest andestusest sõltumine on meie vabaduse nurgakivi. Me oleme vabad teenima ja armastama üksteist, sest teame et me oleme armastatud.

Õnnistust sügisesse,

Joona Toivanen