Surnuaiapühad

Tartu Maarja koguduse korraldatavad surnuaiapühad AD 2018:surnuaiapüha
23. juunil kell 11 Tuigo surnuaial
23. juunil kell 14 Raadi surnuaiaial