Leeriõnnistamine

Kirjutatud poolt.

_DSC0203Ristimine, leer ja konfirmatsioon

Kristliku Kiriku tegevus on suunatud usu äratamisele ja kinnitamisele. See ülesanne avaldub eriti selgelt leeritöös ja konfirmatsioonis.

Konfirmatsioon on tihedalt seotud ristimisega ja on samamoodi kristlase elus ainukordne talitus. Konfirmatsioon on ristitu ja tema usu ning tema koguduseosaduse kinnitamine. Selles talituses toimub kahesuunaline tegevus: ühelt poolt kinnitab ristitu avalikult, et ta tunnistab omaks kristliku usu, millesse teda on ristitud; teiselt poolt kinnitab Jumal teda käte pealepanemisel ehk leeriõnnistusel oma Püha Vaimuga. Konfirmatsioonil kinnitatakse ristitu osasaamist Kristuse pühitsevast armust ning tema ülesannet tunnistada oma usku ja elada selle järgi, sõdida kurja vastu ja kasvada heas (1Pt 2:9).

Konfirmatsioon on tihedalt seotud ka õpetamisega, nõnda nagu Jeesus on ristimiskäsus seadnud (Mt 28:18–20). Leeri ja konfirmatsiooniga saab kirikuliige õiguse iseseisvalt tulla armulauale, olla ristivanemaks, oma abielu laulatada ja lisaks muud kiriklikud õigused ja kohustused, mida kirikuseadus sätestab. Kui leeriikka jõudnud inimene on veel ristimata, antakse talle leeriõpetust ja seejärel ristitakse ja konfirmeeritakse.

Teise kiriku ristitud liige, kes soovib EELK-ga liituda, saab vajalikku õpetust ja võetakse kirikusse vastu vastavalt korrale: kui ta on konfirmeerimata,võetakse ta konfirmatsiooniga kirikusse vastu; kui inimene on konfirmeeritud teises kirikus, peetakse pärast vajaliku õpetuse andmist kirikusse vastuvõtmise talitus.

Konfirmatsioon toimub tavapäraselt pühap.evasel jumalateenistusel (leeripüha jumalateenistusel) kirikus. Konfirmatsiooni puhul on oluline koguduse juuresolek ja eestpalve. Kui konfirmatsioon toimub eraldi talitusena, kutsutakse juurde koguduse esindajad.

Konfirmatsiooni toimetab piiskop või koguduse õpetaja. Leeripühast teatatakse eelnevalt kogudusele ja võetakse konfirmeeritavad eestpalvesse. Leeriõppijate eksamineerimine toimub enne leeripüha. Soovitav on pidada konfirmeeritavatele ka eraldi pihijumalateenistus ühel leeripühale eelneval päeval või sama päeva hommikul. Konfirmeeritavatele peab andma võimaluse tulla vaimuliku juurde erapihile.