Maarja kiriku Sihtasutus

Kirjutatud poolt.

15_Maarja_kirikTartu Maarja kiriku sihtasutus on loodud 17. jaanuaril 2003. aastal EELK Tartu Maarja koguduse ja EELK Tartu praostkonna poolt. Sihtasutuse eesmärgiks on taastada Pepleri 1 asuv endine Maarja kirik, milles 2009 aasta augustini tegutses Eesti Maaülikooli võimla.

Nõukogu on sihtasutuse kõrgemaks juhtimisorganiks, kes kavandab sihtasutuse tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.Sihtasutuse nõukogu koosneb üheksast kuni üheteistkümnest liikmest. Koguduse juhatus nimetab viis kuni seitse liiget;  Tartu praostkond, Tartu Linnavalitsus ning Luunja ja Ülenurme Vallavalitsused nimetavad igaüks ühe liikme.

Juhatus juhib ja esindab sihtasutust. Juhatusel on kolm liiget. Nõukogu ja juhatuse volitused kestavad kolm aastat.

Sihtasutus võib võtta vastu eraldisi ja annetusi kõigilt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt. Sihtasutusele tehtavad eraldised ja annetused kantakse sihtasutuse pangaarvele või makstakse kassasse.

SIHTASUTUSE NÕUKOGU
(sulgudes on märgitud, kelle poolt on nõukogu liige nimetatud)
Urmas Klaas (Tartu), nõukogu esimees
Aivar Aleksejev (Ülenurme)
Aare Anderson (Luunja)
Ants Tooming (praostkond)
Steffen Manfred Noe (kogudus)
Joona Toivanen (kogudus)
Toomas Savi (kogudus)
Sirje Semm (kogudus)
Aadu Must (kogudus)
Priit Kama (kogudus)

SIHTASUTUSE JUHATUS
Silvia Leiaru
Email: silvia.leiaru(at)eelk.ee
Telefon +372 5665 0956

SIHTASUTUSE KONTAKTANDMED
Õpetaja tn 5, 51003 TARTU. Tel 734 11 11. E-post: sihtasutus.maarja(at)eelk.ee

TARTU MAARJA KIRIKU SIHTASUTUSE PANGAARVE
IBAN: Swedbank EE13 2200 2210 2126 9201 / SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

Täname

Suur tänu kõigile, kes on toetanud Maarja kiriku taatsamist! Suur tänu annetuste, abi, hea nõu, toetava sõna ja eestpalvete eest!

Tahame Maarja kirikus jäädvustada kõigi kiriku taastamiseks kaasa aidanute nimed. Selle jaoks on Tartu Maarja Kiriku SA koostanud vastava statuudi:

TARTU MAARJA KIRIKU TAASTAMISE TOETAJATE TÄNAMISE JA JÄÄDVUSTAMINE PÕHIMÕTTED

1. Kiriku taastamise toetajatena jäädvustatakse need, kes on oma annetuse teinud kuni kiriku valmimiseni See ei välista hiljem kiriku renoveerimise ja muude sarnaste tööde toetajate jäädvustamist eraldi taastamise toetajatest.

2. Jäädvustatakse kõik annetajad, kes ei ole sellele vastu.

3. Annetajate tunnustamisel tuuakse nende panust esile eraldi nimetustega:

Kuni 2499, 99 eurot (juriidilisele isikule kuni 4 999, 99) – annetus
2 500 – 4 999, 99 eurot (juriidilisele isikule 5 000 – 24 999, 99) – väärikas annetus
5 000 – 24 999, 99 eurot (juriidilisele isikule 25 000 – 49 999, 99) – helde annetus
25 000 – 49 999, 99 eurot (juriidilisele isikule 50 000 – 99 999, 99) – suurannetus
50 000 ja rohkem eurot (juriidilisele isikule 100 000 ja rohkem) – ajalooline annetus

4. Eelnevalt kirjeldatud viies järgus kantakse annetajate nimed peasissekäigu ümbruses paiknevatele tornijalgadele või sõltuvalt sisekujunduse lahendusest muusse kohta peasissekäigu vahetus läheduses. Annetajate loetelu alustatakse ülaltpoolt ajaloolise annetuse tegijatest ning lõpetatakse allpool annetuse tegijatega nimedega ja tänuga anonüümsetele annetajatele. Annetuse tegijate nimed jäädvustatakse tähesuurusega, mis proportsioonis nende annetuse suurusjärguga. Toetused, mis on antud heategevuslike kontsertidena, teenustena, materjalidena ja muu taolisel viisil, jäädvustatakse võimalust mööda ümber arvestatuna samasse skaalasse.

5. Koguduse koduleheküljel jätkatakse kõigi annetajate nimede lisamist annetajate nimekirja.

6. Koguduse jõululehes trükitakse kõigi möödunud aasta annetajate nimed.

7. Antakse välja raamat Maarja kiriku ajaloo ja taastamise kohta ning raamatus avaldada ka kõigi annetajate nimed.

8. Konkreetse eseme või objekti (nt kroonlühtri, oreli, torni vms) annetaja nimi võib sobival viisil jäädvustada annetatud esemel. See võib toimuda lisaks vastava annetaja jäädvustamisele punktis 3 kirjeldatud korras, mitte selle asemel.

9. Annetajatele, kes on teinud vähemalt „väärika“ annetuse, saadetakse kutse kiriku pühitsemisjumalateenistusele, mis on ühtlasi tänujumalateenistus annetajatele.

10. Annetajatele, kes on teinud vähemalt „väärika“ annetuse, antakse eraldi valmistatud tänumeene. Väiksemate annetuste tegijaid tänatakse selleks eraldi välja antud koguduse infolehega.

11. Annetajate tänamise põhimõtete edasise täpsema rakendamise otsustab Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu kooskõlatult EELK Tartu Maarja koguduse juhatusega.

Tänamise ja jäädvustamise põhimõtted kinnitatud Tartu Maarja Kiriku SA nõukogu poolt 15.05.2010

2015. aasta annetajad Maarja kiriku renoveerimiseks

Maarja Kiriku Sihtasutus on 2015. aastal kogunud annetusi 40 889 eurot. SA Tartu Maarja Kirik ja Maarja kogudus on tänulikud kõigile annetajatele! Sel aastal on SA Tartu Maarja kirik heaks annetanud Jätka lugemist →

Posted in muu | Leave a comment

Tartu Maarja kiriku taastamise ideekonkursi võidutöö “NOA”

KOKO arhitektid OÜ – Liis Laidvere, Raili Paling, Lea Laidra, Indrek Mikk ja Raivo Kotov. KOKO arhitektidega on sõlmitud leping edasiseks projekteerimistööks.  Asendiplaaniline lahendus Kehtiv detailplaneering eirab linnaehituslikku konteksti. Selle Jätka lugemist →

Posted in muu | Leave a comment

Ideekonkurss Maarja kiriku taastamiseks

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus korraldas 2011. aasta esimesel poolel ideekonkursi Maarja kiriku taastamise arhitektuurse ideelahenduse ja edasise põhiprojekti koostaja leidmiseks. Tähtajaks laekus 10 arhitektuuribüroolt kokku 11 võistlustööd. 29. juunil kuulutati Jätka lugemist →

Posted in muu | Leave a comment