Taastamine

Kirjutatud poolt.

Tartu Maarja kiriku taastamine

maarjakirik3Tartu Maarja kirikul on olnud tähtis roll Eesti riigi ja rahva iseolemiseks kujunemise teel. 1833.a. ühinesid Tartu Maarja koguduseks aga ühtlasi ka esimeseks eestlaste koguduseks Tartu Maarja kihelkonna maarahva kogudus ja Tartu linna eestikeelne luterlik kogudus. Maarja kirik valmis ja pühitseti koguduse pühakojaks 11. jaanuaril 1842. Maarja kujunes üheks toonase Tartu vaimuelu keskuseks – koguduse liikmete hulka kuulusid mitmed ärkamisaja suurkujud, kellest Johann Voldemar Jannsen oli esimese üldlaulupeo projekteerijaks ja elluviijaks.

Tartu Maarja kirikut ongi nimetatud laulupidude hälliks – laulupeokirikuks. Koguduse õpetaja Adalbert Hugo Willigerode oli laulupeo peakomisjoni esimees, meie kirikus toimus I üldlaulupeo ühendkooride peaproov ning I laulupidu kuulutati pidulike pasunahelidega avatuks just Tartu Maarja kiriku tornist.

Maarja kirik on ka kihelkonnakirik ning emakirikuks Tartu Pauluse ja Peetri kogudustele. Peetri kasvas Maarja kogudusest välja 1869. aastal ja Pauluse 1910. aastal. Mõlemad kogudused pidasid algusaastatel, kuni oma pühakodade valmimiseni, jumalateenistusi Maarja kirikus. Kui algselt loodi Maarja kogudus kihelkonna ja linna rahva ühinemisel üheks koguduseks, siis linna rahvaarvu tõustes tekkis siiski vajadus oma koguduste järgi.

Maarja kirik püsis tugeva usu- ja vaimuelu keskusena päevapealt 99,5 aastat hävides varemeteks 12. juulil 1941. aastal taganeva punaarmee rünnakus Tartule. Kogu linn oli leekides. Koos kirikuga kaotas kogudus ka oma muuseumi, arhiivi ja muu seal hoiul olnud vara. Koguduse liikmete lein oma kiriku hävimise pärast oli lohutamatu ja peaaegu kohe hakati valmistuma kiriku taastamiseks. Paraku ei soosinud toonane võim neid plaane, varemed anti üle Eesti Põllumajanduse Akadeemiale võimla ehitamiseks. Võimla tegutses kirikus aastatel 1961-2009 ja sellest perioodist teatakse Tartu Maarja kirikut kui spordikirikut.

Eesti taasiseseisvumise järel tärkas kogudusel uus lootus oma pühakoja taastamiseks ja sellest ajast peale on selle soovi täitumise nimel tegutsetud sihipäraselt. 2003. aastal loodi Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus ning 2009. aastal tagastati kirik kogudusele. Ehitusprojekt valmis 2016. aastal.

Jumal on sel teel meid rohkesti õnnistanud ja andnud suurepärased kaasteelised. Tartu linn ja Tartu Maarja kihelkonna vallad: Ülenurme, Luunja, Tähtvere ja Haaslava, on meie püsitoetajad. Lisaks neile soovivad olla kirikuehitajateks veel paljud ettevõtted ja eraisikud – palju õnnistust Teile kõigile!

Ka Sina, hea inimene, võid olla meiega – võid olla kirikuehitaja.
Palume selleks Sinult sihtotstarbelist annetust Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse arveldusarvele Swedbankis EE132200221021269201. Summa määrad ise vastavalt võimalusele. Piskust saab palju, koos suudame kõike!

Võid toetada ka helistades annetustelefonidel:
900 1842 annetad 5 eurot
900 1941 annetad 10 eurot
900 2019 annetad 50 eurot

Tartu Maarja kiriku taastamiseks on palju põhjuseid. Kuus meie head sõpra on avanud oma südame ja jagavad oma toetamise põhjuseid video vahendusel. Leiate need videod meie Taastame Tartu Maarja kiriku kanalilt YouTubes.

Pikem  ülevaade kiriku ajaloost siin

Annetuste jäädvustamise põhimõtted leiate siit

Taastamisel saad pilku peal hoida jälgides meie blogi

Kui Sul tekkis küsimusi, millele pole veel vastust leidnud siis võta ühendust meie koguduse või sihtasutuse kontaktidel, mis on nähtavad siinsamas lehe jaluses.